forside07
 

Virker det?

virker-det.nu er en web-baseret værktøjskasse, der er udviklet til at understøtte kvalificeret dokumentation og evaluering i folkeoplysningen.
Læs mere

 

Socialøkonomi og folkeoplysning

Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Det har Daghøjskoleforeningen belyst i et udviklingsprojekt ved hjælp af konkrete eksempler fra praksis og analyse af muligheder og udfordringer.
Læs mere

 Foreningen har desuden taget initiativ til et netværk for socialøkonomiske læringsvirksomheder, SØLV. Læs mere.