Baggrund

Det er formodentlig ikke nyt, at mennesker, der har mere end almindelige problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet har svært ved at begå sig i samfundet. Når der er blevet så megen opmærksomhed om ADHD er det imidlertid formodentlig også et udtryk for, at det er særligt svært at begå sig i vores tid og samfundstype, hvis du har problemer med at fokusere, koncentrere dig, planlægge, huske, lære, holde ved/ud, side stille, styre dit temperament og overskue konsekvenserne af dine handlinger.

Der er således tale om en gruppe mennesker, der har et særligt behov for redskaber og hjælp til at finde deres egen vej, så de kan begå sig og tage aktivt del i samfundet. Der er altså et behov for at udvikle folkeoplysende tilbud, der imødekommer denne gruppes særlige situation.

Tre af Daghøjskoleforeningens medlemsskoler har hver for sig udviklet tilbud til personer med ADHD. Det har de gjort på ret forskellig baggrund og tilbuddene er også ganske forskellige, men i alle tre tilfælde har de udviklet tilbuddene i en kombination af generelle daghøjskoleerfaringer og specialiseret faglig viden om mennesker med ADHD og deres særlige pædagogiske behov.

Projektet bygger desuden oven på et studie om folkeoplysning og motivation for læring, som blev gennemført at Steen Høyrup Pedersen og Steen Elsborg i 2008-09.