Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter

Skolens profil
Frederiksberg Daghøjskole tilbyder kurser indenfor bl.a. bevægelse og sundhed, kreativitet (tekstil og tryk, kunst og kommunikation), IT, jobsøgning og så har de en ADHD linje. Daghøjskolen arbejder overordnet med at gøre kursisterne uddannelses- og jobparate ved at give dem lyst til at lære og ved at udvikle deres kompetencer. Fx henvender sundhedsfagene sig til mennesker med helbredsmæssige problemer, depression, stress, overvægt mm, og målet er at styrke deltagernes fysik, selvværd og tro på fremtiden. Vejledning er et vigtigt element i alle kursusforløb, og hvert forløb afsluttes med en vejledende samtale, hvor kursisten udarbejder en personlig handlingsplan.

ADHD linjen er et undervisningsforløb for unge og voksne med ADHD, eller lignende symptomer.

ADHD-linjen er udviklet i regi af den nu lukkede daghøjskole, Københavns Forkursus, med udgangspunkt i tilbud til personer med utilstrækkelige færdigheder i dansk og matematik. Man oplevede at der var en del deltagere med ADHD på holdene og udviklede derfor et særligt tilbud, som imødekommer deres behov. Tilbuddet sigter i udgangspunktet på tilføjende læring i form af skolefærdigheder og i overskridende læring via den psykoedukative del af indholdet.

 • Deltagerne får undervisning 6 timer om dagen.
 • Der undervises fra 6.-7. klasses niveau og op til HF-niveau.
 • Der undervises i bl.a. dansk, matematik, idræt, madlavning og spansk
 • Der undervises i psykoeducation, hvor der undervises i håndtering af situationer, der opstår i forbindelse med og uden for undervisningen. Dette element har karakter af overskridende læring.
 • Der er 8 deltagere på holdet - det er nok til at det giver mening at gennemføre undervisningen, selv om der er et par stykker, der ikke kommer eller kommer for sent.
 • Daghøjskolen udvikler selv sit undervisningsmateriale og i materialet er det tydeligt, hvad deltagerne skal lave, hvordan de skal lave det og hvad hensigten med det er.
 • Der er flere lærere på holdet, så en kan gå fra og løse en krise uden at planen falder fra hinanden.
 • Der arbejdes meget med at skabe fællesskabsfølelse på holdet, men fundamentet er at deltagerne har faste pladser ved enkeltmandsborde, vendt mod tavlen.
 • Der arbejdes med faste rutiner, hvor dagen starter med at samle op på, hvad der er sket siden i går (eller i weekenden) og tage hånd om opståede problemer.
 • Den enkelte kan altid vælge at trække sig væk til et hjørne/lave noget andet, hvis dagsformen eller situationen kræver det.
 • Der er mulighed for forskellige time-out aktiviteter i lokalet, der er stort og indrettet med forskellige rum/afdelinger.

· Undervisningen aflyses aldrig - det skal aldrig være forgæves at møde op. Selv om du kommer flere timer for sent, så skal der ske noget. Det skal betyde noget, at du kom, trods alt.