AOF Randers Daghøjskole

Skolens profil
På Daghøjskolen i Randers udbydes bl.a. ordblindeundervisning, undervisning i PC kørekort og FVU forløb. På kurset 'Vejledning og fremtidsplanlægning', er målet at deltageren via vejledning og opkvalificering bliver afklaret omkring fremtidsmuligheder i forhold til job eller uddannelse. Som en del af kurset er det muligt for deltageren at komme i erhvervspraktik.  Kurset 'I form til job' er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor fokus er på vægttab, øget velvære og motion. Daghøjskolen samarbejder med Jobcenter Randers og aktiverer kontanthjælpsmodtagere fra matchkategori 4 og 5 10 timer om ugen. Daghøjskolen samarbejder også med Norddjurs Kommune og gennemfører forløb for kommunens matchkategori 4 og 5. Som udgangspunkt aktiveres disse 25 timer pr. uge

Daghøjskolen har erfaring med et ADHD-forløb, der sigter på overskridende læring:

  • Udgangspunkt for forløbet er et kognitivt træningsprogram, som hedder Reflex. Programmet er udviklet i England og i Danmark har kriminalforsorgen bearbejdet indholdet i forhold til en dansk kontekst. Erno Larsen har ophavsret til programmet i Danmark.
  • Underviserne har gennemgået et kursus i programmet, hvor de selv har gennemgået programmet.
  • Formålet er at give deltagerne nye mestringsstrategier: At gøre dem bedre i stand til at kunne kontrollere vrede og til at øge bevidstheden om, hvad det er der 'kick starter' den.
  • Deltagerne lærer bl.a. via situationsspil at praktisere vredeshåndtering.
  • Programmet er virkningsfuldt og det lykkedes for deltagerne at overføre den viden og træning de opnåede via situationsspillene mv. til den virkelig verden.
  • Daghøjskolen vil gerne kunne fungere som efterværn for deltagerne, så de har mulighed for at komme tilbage til mennesker de kender og har tillid til og få råd og vejledning.

Via dette forløb er Daghøjskolen desuden blevet mere opmærksom på at tilrettelægge anden undervisning, så den imødekommer de særlige behov hos personer med ADHD. Skolen vurderer at dette også i høj grad er til fordel for andre deltagere.