Daghøjskolen Fokus i Aalborg

Skolens profil

Daghøjskolen FOKUS er en del af FOKUS Folkeoplysning, som udover daghøjskolen også består af en aftenskole, en zoneterapeutskole, en kulturklub og et fintness-center. Daghøjskolen har forskellige tilbud til forskellige målgrupper og tilbyder bl.a. kurser indenfor temaer om krop og psyke, kreativitet, design, sundhed, ordblindeundervisning og håndtering af angst. Desuden har daghøjskolen et samarbejde med Ålborg Kommune om et aktiveringsprojekt for aktive misbrugere og målet er at afdække deltagernes kompetencer og barrierer i relation til arbejdsmarkedet. Projektet hedder Frokost-kuréren og deltagerne henter og bringer mad ud på cykel til virksomheder, institutioner mm.

Kaffé Fair er en del af Daghøjskolen og fungerer som en socialøkonomisk virksomhed. Det er en café, der er beliggende i bibliotektet og som også står for bibliotekets kantine. Der er tale om et kombineret arbejstrænings og uddannelsestilbud for aktiverede og kernegruppen i Kaffé Fair er unge under 30 år med misbrugsproblemer. Der er mange med ADHD og flere med lignende symptomer.

 • Deltagerne indgår i arbejdsmiljøet og kan samtidig få supplerende undervisning i bl.a. dansk, matematik og IT.
 • Deltagerne får kendskab til kundebetjening, madlavning, (hygiejnecertifikat), markedsføring, samarbejde og rengøring.
 • Målet er at deltagerne får struktur på hverdagen, får lagt en plan for fremtiden, får et netværk af andre unge, får arbejdserfaring og kommer i gang med job eller uddannelse.
 • Caféen har en daglig leder (som er kok og vejleder) og 2 kokke ansat, der udover at organisere den daglige drift også hjælper deltagerne med at få styr på de udfordringer, som præger deres hverdag.
 • Lokalet er indrettet med mange varierende arbejdspladser. Der arbejdes i et fællesskab, men der er plads til forskellige grader af tilbagetrækning og måder at være til stede på. Man kan eks. skrælle kartofler i et afskærmet hjørne, hvis dagsformen er til det.
 • Der er arbejdsopgaver fra morgen til kl. 18. Hvis tidsfornemmelsen kikser og man først møder kl. 12, så er det ikke spildt at møde op - der er stadig plads til en dags arbejde.
 • Kaffe Fair er ikke brandet udadtil som et socialt projekt - der skal leveres et professionelt produkt og deltagerne oplever "virkelig" anerkendelse/reelle succeser. De erfarer at der er steder, hvor de passer ind og bliver anerkendt for det de kan og det de yder.
 • Der er i udgangspunktet mest tale om tilføjende læring, men mestring trænes undervejs i forbindelse med vejledning og håndtering af situationer, der opstår i aktiviteten og hjælp til håndtering af problemer i omverden.

På Fokus' kunsthold er der også mange med ADHD.

 • Aktiviteterne tilbyder mange muligheder for personlige succesoplevelser og lystbåret læring.
 • Undervisningen foregår i et kæmpestort lokale med mange kroge og birum.
 • Der er forskellige regler for forskellige zoner i lokalet - her må man snakke og høre musik, her skal der være stille og her har man ret til at være i fred.
 • Der er i udgangspunktet mest tale om tilføjende læring, men mestring trænes undervejs i forbindelse med vejledning og håndtering af situationer, der opstår i aktiviteten og hjælp til håndtering af problemer i omverden.