Den folkeoplysende ramme

Personer med ADHD er en deltagergruppe, som mange daghøjskoler har erfaring med på "almindelige" hold. Skolerne, der er med i projektet oplever ADHD som en udfordring, "men det er ikke raketvidenskab".

Daghøjskolemedarbejderne i projektet er enige om, at daghøjskolen er en velegnet ramme for at skabe tilbud, der kan rumme mennesker med ADHD og imødekomme deres særlige behov - og de oplever, at Elsborgs og Høyrup Pedersens karakteristik af det folkeoplysende læringsrum i det nævnte studie i høj grad giver forklaringen på, at det er tilfældet.

Elsborg og Høyrup Pedersen peger på, at folkeoplysende læringsrum har særlige forudsætninger for at motivere for læring. I studiet har de observeret praksis i udvalgte tilbud, som retter sig mod grupper, der på forhånd er mere eller mindre negativt indstillet over for læring, typisk på grund af dårlige erfaringer med skolegang. De konkluderer, at de folkeoplysende læringsrum, de har studeret, fungerer som mønsterbryder idet de

  • udvikler lyst til læring og udfordringer
  • bliver en betydende begivenhed i deltagerens liv - via fællesskab og vellykkede handlinger
  • understøtter identitetsudvikling, selvtillid, nye muligheder
  • udvikler robusthed og selvstændige samfundsborgere

Det sker i kraft af:

  • insisteren på at møde og relatere sig til den enkelte deltager som ressourcefuld aktør
  • energigivende sociale rammer for handling
  • fleksibel og målrettet tilrettelæggelse af indholdet i samarbejde med deltagerne
  • aktivt samspil mellem undervisning og vejledning
  • fokus på både uddannelses- og dannelsesprocesser

Al læring består af individuelle følelsesmæssige processer, sociale processer og kognitive processer. I det formelle uddannelsessystemer er undervisningen imidlertid først og fremmest tilrettelagt i forhold til det kognitive. Elsborg og Høyrup Pedersen peger på, at folkeoplysningen har helt andre muligheder for at tage højde for de individuelle følelsesmæssige og de sociale processer og dette kommer i særlig grad dem til gode, som af en eller anden grund ikke er motiveret for læring på forhånd.

Projektet peger på, at de særlige muligheder, der karakteriserer det folkeoplysende læringsrum, er grundlaget for, at folkeoplysningen har gode forudsætninger for at udvikle tilbud, der imødekommer mennesker med ADHD og deres behov i forhold til læring