Overskridende og tilføjende læring

Tilbud til personer med ADHD kan sigte på overskridende læring og/eller tilføjende læring.
Opdelingen er hentet fra ADHD-foreningen og kan relateres til begreberne kompenserende specialundervisning, der sigter på at afhjælpe et givet handicap, og hensyntagende specialundervisning, der er tilrettelagt under hensyn til deltagernes handicap, så de har mulighed for at deltage.

Begge former for læring er relevante i en folkeoplysende kontekst og som oftest vil der være en glidende overgang mellem de to læringstyper og de fungerer da også tit samtidig i den daglige praksis.

Det er vigtigt for den enkelte at lære 'sin egen ADHD' at kende. Det handler om at finde ud af hvad der er netop mine største vanskeligheder (vrede, koncentrationsbesvær etc) og hvordan disse vanskeligheder tackles bedst muligt. Det handler om at opnå mestrinsgsstrategier, nye handlemåder. Der er tale om overskridende læring, fordi et kendt mønster ændres. Det handler i høj grad om at træne en tankemæssig omstrukturering og at fokusere på nye positive selvforventninger.

Overskridende læring er afgørende vigtig for personer med ADHD. Overskridende læring i form af kognitiv træning i kombination med korrekt medicinering kan som nævnt reducere symptomerne med 80 %. Her ligger altså enorme gevinster for det enkelte menneske.

Samtidig er kommunerne i stigende grad opmærksomme på, at der også er store samfundsmæssige gevinster i at hjælpe denne gruppe til at mestre sit handicap.

Der er altså et behov for tilbud til personer med ADHD, der sigter på overskridende læring, og daghøjskolerepræsentanterne i projektet er enige om at folkeoplysningen har relevante rammer for at udbyde denne type af tilbud. Men det er i sagens natur på kanten af terapi og det kræver specialviden, evt. efteruddannelse.
For kompetente voksenundervisere med mod på udfordringen er det dog ikke et uoverkommeligt projekt:
På et kursus af få dages varighed kan man lære at bruge et relevant kognitivt træningsprogram, f.eks. Reflex.  Psykolog Marianne Schøler Lind underviser også i et kognitivt grundkursus, der er meget brugbart i forhold at undervise mennesker med ADHD. Hun er tilknyttet www.ungliv.dk.

En anden mulighed er at sætte sig ind i og bruge en manual for et læringsforløb, som ADHD-foreningen har udarbejdet.

I forhold til overskridende læring skal vi henvise til sagkundskaben på området - se listen over praktiske oplysninger.

Hvad angår hensyntagende undervisning/tilbud, der sigter på tilføjende læring mener vi imidlertid at de ovennævnte råd har bred anvendelighed i folkeoplysningen.

For erfarne voksenundervisere kan rådene anvendes til at gøre eksisterende tilbud mere rummelige for personer, der har ADHD. Og de kan bruges til at udvikle nye tilbud, der er særligt tilrettelagt med hensyn til dette handicap.
Det kan eksempelvis handle om

  • Tilbud, der sigter på at rette op på utilstrækkelige skolefærdigheder, hvilket personer med ADHD ofte har brug for. Det kan være FVU eller ordblindeundervisning.
  • Bevægelsesfag. Fysisk aktivitet lindrer symptomerne og den enkelte kan lære at bruge forskellige bevægelsesteknikker til at håndtere sin ADHD (hvorved der også kommer et element af overskridende læring ind).
  • Interesseprægede aftenskolefag, som eks. kunstneriske eller håndværksprægede fag, der tilrettelægges, så personer med ADHD får adgang til sådanne tilbud på relevante vilkår - og samtidig får mulighed for vigtige personlige succesoplevelser.