Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Muligheder for finansiering

I daghøjskolen vil finansiering af tilbud typisk ske via aktivering, evt. i kombination med anden finansiering/salg som i Kaffé Fairs tilfælde.

Aftenskoleloven giver mulighed for at udbyde kurser i hensyntagende specialundervisning, hvor tilskuddet til lærerlønnen er langt højere end ved ordinær aftenskoleundervisning. ADHD er et handicap, der berettiger til specialundervisning.

Nogle med ADHD kan starte på Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Det afhænger af den enkelte kommunes politik på området).

Kontaktoplysninger

Daghøjskoleforeningen, www.daghojskoler.dk,
foreningen@daghojskoler.dk

Gl. Kongevej 39 E, 2.th., 1610 København V, 3333 0666

Tak til de medvirkende skoler, som kan kontaktes for yderligere info i forhold til de konkrete forløb:

Frederiksberg Daghøjskole, www.fdkc.dk,
Kong Georgs vej 11, 2000 F, 3811 2100

-   Michelle Karantonis
-   Christa Hauser
-   Hanna Feddersen

AOF Daghøjskolen Randers, www.daghoejskolen.dk,
Niels Brocks Gade 2, 8900 Randers,
8643 2000
-   Bente Møller
-   Dorthe Ditlev

Daghøjskolen Fokus, www.fokus-folkeoplysning.dk ,
Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg, 9812 8844

-   Charlotte Kragh
-   Jette Rønn Smits
-   Bjørn Salling

Informationer om ADHD

http://www.adhd.dk/
ADHD foreningen har udgivet en manual for voksenundervisere - nye veje vil læring, som indeholder konkrete forslag til metodeudviklende kurser for voksne med ADHD. Manualen giver en specifik beskrivelse af hvilke temaer, der kan indgå i et undervisningsforløb og hvordan undervisningen kan gribes an. Manualen har en litteraturliste, som henviser til yderligere materiale. Den kan bestilles og downloades gratis på www.adhd.dk. (Gå til butik).

På foreningens hjemmeside findes også en manual, der er målrettet sagsbehandlere. Den skulle være meget brugbar og kan downloades gratis på www.adhd.dk. (Gå til butik).

Foreningen holder desuden kurser i samarbejdsbaseret problemløsning, der er en undervisningsform som er særlig velegnet til voksne med ADHD.

http://www.livesinthebalance.org/
Samarbejdsbaseret problemløsning, Collaborative Problem Solving (CPS) er udviklet af dr. Ross Greene

http://www.ernolarsen.dk/
Erno Larsen udbyder Reflex-forløbet, som Randers Daghøjskole har haft succes med at bruge.

http://www.handicap.dk/
Paraplyorganisation for handicapforeninger herunder ADHD foreningen. På hjemmesiden kan man læse om handicappolitik, ikke om diagnoser og behandling.

http://www.psykiatrifonden.dk/Forside/Psykiske+sygdomme/ADHD
Psykiatrifonden henviser til en bog, de har udgivet om ADHD: "Opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne".

http://www.handivid.dk/
Inge Sørensen fra Handicapidrættens Videnscenter har en stor viden om ADHD

http://www.fnos.dk/
Fremtiden Nord Syd rådgiver kommuner om bl.a. støtte til unge og voksne med ADHD omkring                   bolig, arbejde, fritid og sociale relationer.

http://www.jhoconsult.dk/
Jan Have Odgaard afholder familiekurser om ADHD. Kurserne foregår hjemme hos familien.

http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=14378
Vordingborg Centret, Kalvehave er specialcenter inden for ADHD området.

http://www.ungliv.dk/
Psykolog Marianne Schøler Lind underviser i et kognitivt grundkursus, der er meget brugbart i forhold til at undervise mennesker med ADHD. Hun er tilknyttet ungliv.dk

http://www.dfs.dk/netavisen/undervisningoguddannelse/folkeoplysningenkannogetsaerligtmedmotivation.aspx
Forskerne Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har undersøgt folkeoplysningens særlige pædagogiske kvaliteter. På linket findes hele rapporten.