Individuel Forberedende Uddannelse, IFU

IFU er et forsøg på at konkretisere og operationalisere forskningsresultaterne fra  projektet Mønsterbrydende læringsrum i Folkeoplysningen i form af et pædagogisk koncept. Formålet er at
(videre-)udvikle attraktive læringsmiljøer for demotiverede unge og voksne i folkeoplysningen.

IFU-projektet er forankret i Dansk Folkeoplysnings Samråd, der har nedsat en projektgruppe, med deltagelse af oplysningsforbundene og Daghøjskoleforeningen.

Baggrunden for projektet er, at livslang læring og uddannelse i stigende grad er en forudsætning for at klare sig i dagens samfund. Det opleves som en trussel af mange mennesker, der har oplevet, at de ikke passer til uddannelsessystemet - og omvendt. IFU handler om at hjælpe mennesker med at finde og bruge deres egen lyst til at lære, så det får positive og  langtidsholdbare virkninger i deres liv.

Hensigten med IFU-projektet er at søge politisk opbakning til at der skal være mulighed for finansiering af og godtgørelse til et sådant tilbud. Ambitionen er at skaffe oplysningsforbund og daghøjskoler bedre vilkår for at yde deres bidrag til at løfte to politisk prioriterede opgaver
•    at 95 % af de unge skal gennemføre en uddannelse
•    at flere får papir på det, de har lært sig uden for uddannelsessystemet.

Der er udviklet en undervisningsvejledning til IFU.