Realkompetence

Vi skal lære gennem hele livet for at klare os i den moderne verden. Vi skal kunne bruge vores forskellige kompetencer på nye måder og i nye sammenhænge.

Daghøjskolerne hjælper hvert år tusinder af mennesker med at afklare deres realkompetencer og giver dem mod på at bruge og udvikle dem.

Daghøjskoleforeningen og medlemsskolerne har i flere år arbejdet intensivt med realkompetence og har gennemført flere store udviklingsprojekter  - ofte i tæt samarbejde med andre medlemsorganisationer i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Se nærmere om de enkelte projekter i menuen.

Erfaringerne fra projekterne viser, at realkompetenceafklaring er særligt værdifuld for kortuddannede, men alle kan få noget ud af afklaringen, fordi
•    den giver blik for og ord på alt det du kan
•    den giver personligt udbytte - selvtillid og selvindsigt
•    den giver mod på at lære nyt
•    den giver blik for nye muligheder
•    den hjælper med at blive bedre til at 'sælge sig selv' til eks. en arbejdsgiver

Samtidig er der kommet nye muligheder for at anvende ikke-formelle realkompetencer til at få adgang til uddannelse, eller til at få papir på en hel uddannelse eller dele af en uddannelse, hvis man kan dokumentere kompetencer, der svarer hertil.
Det kræver imidlertid relevant og troværdig dokumentation, og Foreningen er derfor primus motor i et aktuelt 'tværfolkeoplysende' udviklingsprojekt, der går ud på at kvalificere dokumentation for de kompetencer, som deltagerne i folkeoplysningen har vist og udviklet under et kursus - set i et aftagerperspektiv.
Udgangspunktet for projektet er et realkompetenceredskab til tredje sektor, som Syddansk Universitet har udviklet for Undervisningsministeriet - i samarbejde med folkeoplysningen, foreningerne og de frivillige organisationer.

Relevante links:
Landets bedste hjemmeside om realkompetence, med masser af materiale og links til alle relevante websteder, findes på www.dfs.dk

Undervisningsministeriets realkompetenceredskab til tredje sektor:

Min kompetencemappe - undervisningsministeriets all-round redskab til opsamling af dokumentation for realkompetencer: www.minkompetencemappe.dk

Nationalt Videnscenter om Realkompetencevurdering: www.viauc.dk

Nationalt Center for Kompetenceudvikling: www.ncfk.dk