FO-Århus

FO-Århus ansætter medarbejdere, med 'særlige' kompetencer.
Samfundsansvar og medborgerskab udtrykkes i FO ved, at arbejde for, men også med målgruppen.

FO-Århus er blevet inspireret af  bl.a. Specialisterne, der beskæftiger autister med at tjekke IT-systemer. I dag er der ansat 30 medarbejdere med særlige kompetencer i FO-Århus. Det startede med to i 2010 - succes med dem skabte et ønske om at finde flere lignede jobfunktioner.

Et par eksempler:

  • A arbejder hver tirsdag i kopi-lokalet, og løser praktiske opgaver i forbindelse med papirlageret og makulering. A er autist og har en særlig spidskompetence indenfor orden og nøjagtighed.
  • I pedelgruppen arbejder de med en del funktionsjob på deltid. Bl.a. er der ansat en medarbejder med særlige kompetencer indenfor samling af reoler og skabe.
  • Rundt om pedelservice er der nu bygget flere job op bl.a. i samarbejde med den lokale gadeforening. Torben Dreier ser det som en mulighed, at medarbejdere i FO kan stå for bl.a. udsmykning af gaden, som blomsterkummer og påskeæg i træerne til påske.

Det gælder om at se muligheder ud fra de styrker den enkelte person har.
(Torben Dreier, FO-Århus).

Partnerskaber beriger FO-byens tilbud.
Café Nicolai i FO-byen er et partnerskab med produktionsskolen, som andre partnere har glæde af.

FO-byen består af en daghøjskole, en aftenskole og et ejendomsselskab. Ejendomsselskabet udlejer nogle af FO-byens lokaler til forskellige aktører, som er interessante som partnere for aftenskolen og daghøjskolen.

Ældre Sagen og Produktionsskolen er to af de lejere, der er valgt pga. potentialet i partnerskaber og der er udviklet givtige partnerskaber med dem og mellem dem.

Produktionsskolen driver en café i FO-byen som et produktionsskoleværksted. Daghøjskolen, aftenskolen, Ældre Sagen og andre lejere i FO-byen er kunder i caféen.

Ældre Sagen lejer en etage i FO-byen.  På samme etage har produktionsskolen et sosu-produktionsskoleværksted. Dette skaber mulighed for møder, i folkeoplysningens ånd, og for relevante opgaver og projekter for sosu-værkstedet.

På samme måde driver FO-byen et motionsrum, der har Ældre Sagens målgruppe.

www.fo-aarhus.dk
www.fo-byen.dk

FO-byen
FO Århus er en stor og mangfoldig folkeoplysende virksomhed, der beskriver sine bærende værdier som medborgerskab, samfunds- og miljøansvar og at skabe muligheder for alle i samfundet - også de underprivilligerede.
FO-Århus består af et oplysningsforbund, Daghøjskolen Gimle og en fond, der ejer og driver FO Århus ejendomme (FO-Byen) i det centrale Århus. Finansieringssammensætningen er forskellig for de forskellige dele af virksomheden, men samlet set står FO-Århus solidt på tre ben. Den offentligt finansierede del af virksomheden er sammesat af direkte tilskud, aktivitetsbestemte tilskud og aktivering.