Vejledning

Det er i stigende grad nødvendigt at lære gennem hele livet, hvis man skal klare sig i samfundet, fordi vilkår og kompetencekrav hele tiden ændrer sig. På godt og ondt indebærer det krav om personlig udvikling og ændring af identitet.

Hvis den enkelte skal håndtere de udfordringer og dilemmaer, som det bringer med sig, så har man brug for hjælp. Derfor er der i stigende grad brug for et forskelligartet og livslangt vejledningstilbud, som ikke kun handler om uddannelse og arbejde, men også om 'livsvejledning'.

Når man går på daghøjskole, er man på vej et andet sted hen.
Daghøjskolerne er mere eller mindre bygget op om vejledning, der er tæt integeret med undervisning/ læringsaktiviteter. Det giver en god ramme for at hjælpe mange forskellige mennesker med at finde deres egen vej, så de kan komme videre med deres liv og gøre sig gældende i samfundet.

Her findes en række korte artikler om daghøjskolernes placering i vejledningsbilledet.
Herudover findes der inspirationsmateriale og casekataloger, som er resultater af praktisk udviklingsarbejde, der er gennemført i Daghøjskoleforeningens regi, og som handler om vejledning.

Se oversigt over daghøjskoler her