Gå til hovedindhold

Projektresumé

Flytter det noget?
Det er det spørgsmål, som Daghøjskoleforeningen og 9 daghøjskoler har stillet sig i dette udviklingsprojekt, der handler om progression og vejledning i daghøjskoler og andre folkeoplysende læringsmiljøer.

Projektet afspejler en ambition om, at daghøjskoler skal gøre en forskel for den enkelte deltager og hjælpe ham eller hende med at finde sin egen vej til at komme videre med sit liv og tage del i samfundet.

Projektet har fokuseret på at undersøge, kvalificere og udvikle daghøjskolernes metoder til at skabe, reflektere og synliggøre progression i den enkelte deltagers lærings- og vejledningsforløb.

På baggrund af projektforløbet peges der på otte udviklingsområder, som det anbefales at fokusere på, for at blive bedre til at reflektere og synliggøre progression i vejledningen i en folkeoplysende kontekst. Endvidere diskuteres hvordan man holder fokus på både den folkeoplysende tilgang og progression i den enkeltes vejlednings- og læringsforløb på en gang.

Se og downloade det inspirationsmateriale, der er et resultat af projektet:
Flytter det noget? Progression, vejledning og folkeoplysning.

Lektor Peter Plant, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet, DPU har fungeret som faglig inspirator og supervisor i projektet.

De deltagende skoler har selv formuleret og tilrettelagt deres eget praktiske udviklingsarbejde i forhold til lokale behov - inden for projektets overordnede ramme og i dialog med en fælles teoretisk referenceramme, der blev sat af Peter Plant på en indledende konference. Projektmedarbejderen har fulgt op undervejs med kontakt til skolerne og regionsmøder, og gennemført erfaringsindsamling i form af interview med en eller flere medarbejdere på hver skole.

Foreløbige resultater fra erfaringsopsamlingen blev præsenteret og sat til diskussion på en 'midtvejscafe' med deltagelse af repræsentanter for andre folkeoplysende organisationer, vejledningseksperter og eksterne samarbejdspartnere med henblik på sparring, kvalificering og perspektivering i forhold til forskellige kontek-ster. Peter Plant stod for diskussionsoplægget.
Det udarbejdede inspirationsmateriale blev præsenteret på en afsluttende konference, og justeret på enkelte punkter efter denne.

Projektet bygger oven på udviklingsprojektet Vejledning og folkeoplysning (2007).

Projektmedarbejder: Nanna Hedegaard Scheuer. BA i pædagogik
Projektleder: Randi Jensen, sekretariatsleder

Februar 2009

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk