Gå til hovedindhold

Virksomme Stoffer

Sektionen bygger på Vi søger de virksomme stoffer af Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen (DFS 2013), der er et forsøg på at identificere de virksomme stoffer i folkeoplysende aktiviteter.  Der er tale om et pilotstudie, hvor iagttagelser i felten og interview er analyseret med lærings- og motivationsteoretiske briller.

Studiets empiriske grundlag udgøres af seks folkeoplysende forløb, der retter sig til målgrupper, der ikke umiddelbart er motiveret for læring. Den undersøgte praksis er således ikke repræsentativ for folkeoplysningen som helhed, men det er forskernes antagelse, at de ”virksomme stoffer”, der fremanalyseres, i forskellig grad er karakteristiske for folkeoplysningen som helhed – der er bare særlig meget brug for dem i forhold kortuddannede voksne.

I bestræbelserne på at identificere de virksomme stoffer i de undersøgte forløb, har Elsborg og Høyrup interesseret sig for, hvad henholdsvis deltagerne og de professionelle (undervisere, vejledere, ledere) vurderer som særligt betydende for resultaterne – med andre ord: hvad er det, der virker, for hvem, under hvilke omstændigheder.

I studiet er den frembragte viden forsøgt organiseret så nye konturer viser sig, og praksisviden forbindes med relevante pædagogiske teorier og begreber for at trække denne viden lidt fri af sine selvfølgeligheder og give adgang til nogle nye perspektiver, forståelser og udfordringer. Man søger altså både at respektere stemmerne fra praksis, og at overskride denne praksisviden.

Den indsamlede viden og analyserne er efter disse intentioner præsenteret/struktureret i den matrix, der er projektets konkrete resultat.

Matrixen skaber oveblik og danner bro til .virkningsevaluering

Vi søger de virksomme stoffer er dog her i et vist omfang suppleret med nyt materiale for at opnå et bredere perspektiv.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk