Gå til hovedindhold

Medborgerskab og initiativ

Moderatorerne handlekraft og nyt perspektiv kombineres i feltet medborgerskab og demokratisk initiativ.

Historisk har medborgerskab og demokratisk initiativ stået helt centralt i de forskellige grene af folkeoplysningen jf. eksempelvis højskolernes rolle for bøndernes politiske dannelse og udviklingen af andelsbevægelsen omkring forrige århundredeskifte, og AOFs tilsvarende betydning for arbejderbevægelsen.  

Bogen Folkestyrets rugekasser, sigter på at styrke folkeoplysningens bevidsthed om sin betydning for demokrati og social sammenhængskraft.

Et eksempel på medborgerskab og demokratisk initiativ er friluftsteateret Sløjfen i Holstebro, der har påtaget sig at integrere en gruppe nytilkomne flygtninge i foreningsarbejdet. Det gør de fordi de gerne vil påtage sig et social ansvar, men også fordi de rgner med at lære en masse ved at åbne op. Men det understreges: Sløjfen er ikke et integrationsprojekt, men et teaterprojekt.

Engagementstrappen, Borgerlyst: Et eksempel fra praksis, hvor handlekraft er et klart udtalt mål, er initiativet Borgerlyst, der har udviklet nogle metoder, der engagerer mennesker, der ikke har lyst til traditionel partipolitik, i samtaler om væsentlige emner.

Borgerlyst er et forsøg på at skabe ”mere handlekraft i hverdagen”. Det gør man ved at ”udvikle samtalekulturen, skabe rammer for fri krydsbefrugtning af ideer og skabe nyt mod på, at vi hver for sig kan være med til at forbedre samfundet omkring os”.

Borgerlyst har udviklet en ”engagementstrappe” med fire trin, som folk langsomt går op ad : fra tilskuer over deltager og medudvikler til initiativtager.

Pointen er, at engagement udvikles efterhånden som man gennemgår forskellige faser - fra nysgerrighed over frivillighed til ”pligtvillighed”.

 En kort intoduktion til Borgerlyst findes i Agnethe Nordentofts artikel i Folkestyrets rugekasser.

 

Engagementstrappen kan inspirere til at beskrive og arbejde mere bevidst med at udvikle handlekraft i folkeoplysningen.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk