Gå til hovedindhold

Værktøj

- til virkningsevaluering i folkeoplysningen.

Ideen med Virker-det.nu er at lave et evalueringsfundament, et web-baseret værktøj, der understøtter brugen af virkningsevaluering i en folkeoplysende sammenhæng.

Virker-det.nu kobler virkningsevaluering, der går ud på at systematisere og teste antagelser om, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder med en kvalitativ tilgang til evaluering af læringsudbytte, baseret på lærings- og motivationsteorier.

Det anbefales at orientere sig i virkningsevaluerings-menuen inden man går videre, så man får et overblik over, hvad metoden indebærer.

Ved større evalueringer eller en strategisk satsning på at beskrive en programteori for en given aktivitet anbefales det at bruge ekstern konsulentbistand i den indledende fase, indtil man ”kan” metoden.

Hyr evt. en studentermedhjælp med relevant baggrund, til at hjælpe med facilitering af processen, dataindsamling og rapportering mv.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk