Gå til hovedindhold

Daghøjskolebevis

Dette Daghøjskolebevis er udviklet som resultat af et webinarforløb i starten af 2021.
Baggrunden er, at mange daghøjskoler har oplevet, at deres kursusbeviser ikke tillæges relevant betydning, når en deltager søger optagelse på formel uddannelse via realkompetencevurdering (RKV)/kvote 2.

Webinarforløbet blev varetaget af Bodil Husted og Ulla Nisted fra VIA UC, der repræsenterer landets bedste ekspertise på realkompetenceområdet, og det er også dem, der i hovedtræk har udviklet Daghøjskolebeviset - bl.a. med inspiration fra nordiske projekter og i dialog med deltagerne i webinarerne.

Daghøjskolebeviset er et "stillads" i word-format.
Hvis et felt ikke er relevant, så kan man bare slette det, og hvis man vil have et andet indhold i et felt, så kan man sætte en anden overskrift på.

Tekst, der er skarp parentes omkring, er tænkt som vejledning/inspiration, og slettes til fordel for den tekst, som man selv taster ind.

Husted og Nisted har undervejs konsulteret medarbejdere på VIA, der vurderer ansøgninger til kvote 2, og de har givet meget positiv feed-back på formatet/stilladset.

Det har også resulteret i, at VIA nu – i lighed med andre professionshøjskoler – skriver uddannelsesrelevante daghøjskolefag ind i det vurderingsskema, der anvendes ved optagelsen, hvis faget har et omfang på mindst 70 undervisningstimer.

Daghøjskolebeviset er ikke kun relevant ved ansøgning om optagelse på professionsbachelor-uddannelser, men også på eks. SOSU, hvor ansøgerens realkompetencer spille en stor rolle, og på de videregående kunstneriske uddannelser, hvor realkompetencer, portfolio o.lign. er helt afgørende.

Vedhæftninger
Bilag Size
Format daghøjskolebevis 108.7 KB

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk