Gå til hovedindhold

Vejledning og Folkeoplysning

Daghøjskoleforeningen har med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd gennemført dette projekt i 2006-2007 med følgende formål:

  • at beskrive og dokumentere daghøjskolernes særlige tilgang til vejledning
  • at indkredse og beskrive, hvad der karakteriserer og udmærker vejledning, der foregår i en folkeoplysende ramme.

Rapporten argumenterer på baggrund af projektet for, at en bred, helhedsorienteret vejledning understøttes særlig godt i et folkeoplysende miljø.
Med hensyn til daghøjskolerne, så er deres virksomhed helt eller delvist bygget op omkring undervisningsbaseret vejledning. Med baggrund i arbejdskonferencer, observationer og interviews munder projektet ud i 11 anbefalinger til god praksis i daghøjskolernes vejledning.

Vedhæftninger

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk