Gå til hovedindhold

Evaluering og dokumentation

En værktøjskasse til evaluering og dokumentation i folkeoplysningen.

Dokumentation og evaluering er vigtigt - også i folkeoplysningen. Først og fremmest for at vi selv kan blive klogere på og bedre til det man gør, men også for at forklare og legitimere det folkeoplysende arbejde over for omverden.

virkerdet.nu er et forsøg på at understøtte brugen af metoden virkningsevaluering i folkeoplysningen - som et bud på en evalueringstilgang, der både er relevant set ”indefra” folkeoplysningen og troværdig, set ”udefra”. 

doknet.dk er er et lille fleksibelt dokumentationsredskab, der bl.a. kan bruges til at dokumetnere læring/progression i forhold til det individuelle udgangspunkt (som alternativ til at måle i forhold til generelle kompetencemål).

Begge redskaber er udviklet med støtte fra DFS' udviklingspuljer.

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk