Gå til hovedindhold

Generel programteori

Denne generelle programteori for folkeoplysende virksomhed er baseret på den matrix, som Steen Elsborg og Steen Høyrup Pedersen har udviklet i projektet Virksomme stoffer i folkeoplysningen, idet elementerne i matrixen fungerer som hhv. moderatorer og virksomme mekanismer.

Klik på en moderator eller en virksom mekanisme for at få adgang til eksempler fra folkeoplysende praksis og relevant lærings-/og motivationsteori, der kan bruges til at kvalificere jeres antagelser om hvad der virker.

Den generelle programteori skal ikke opfattes som en ”teori for det hele” men som et katalog, hvor man kan hente inspiration og støtte til at formulere gode evalueringsspørgsmål og programteori, samt udvælge indikatorer og datakilder til brug for evalueringen.

Se iø. tjekliste for virkningsevaluering.

 

Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39G, 2. th., 1610 København V, Tel: 33 33 06 66, Fax: 33 33 95 95, foreningen@daghojskoler.dk